www.verhn-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Вівторок, 18 січня 2022 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Верхньодніпровський район >> Новини
Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування керівником державної служби державного органу
Версія для друку Написати листа

19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 117-ІХ (далі - Закон № 117-ІХ) (чинний з 25 вересня 2019 року), відповідно до якого включено абзац другий частини четвертої статті 3 Закону щодо затвердження НАДС Переліків.
Враховуючи викладене та виходячи із повноважень керівника державної служби, визначених частиною другою статті 17 Закону, на думку НАДС, після набрання чинності Закону № 117-ІХ Перелік затверджує керівник державної служби відповідного державного органу.
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 135 «Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» державні органи повинні забезпечити підтримання в актуальному стані Переліків, у разі їх наявності, з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або у штатному розписі.
У зв’язку з цим зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено часткового внесення змін до Переліку, втрати його чинності або скасування у встановленому порядку.
Натомість, у разі внесення змін до структури або штатного розпису державного органу, внаслідок яких попередній затверджений Перелік не відповідатиме таким змінам, керівнику державної служби необхідно затвердити новий Перелік з актуальними (зміненими) посадами, зокрема, щодо їх кількості, найменувань та найменувань структурних підрозділів, в яких такі посади знаходяться.
У такому разі попередній затверджений Перелік втрачає свою актуальність, у зв’язку з чим не може застосовуватися державними органами.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник державної служби
у державному органі
___________________(ім’я, прізвище)
«______»___________20___ року

ПЕРЕЛІК
посад працівників _____________________________________________,
(найменування державного органу)
які виконують функції з обслуговування, відповідно до
Закону України «Про державну службу»

№ з/п
Найменування структурного підрозділу відповідно до штатного розпису/ проекту штатного розпису державного органу
Найменування
посади відповідно до штатного
розпису/ проекту штатного розпису державного органу
Кількість посад працівників, посади яких визначено штатним
розпису/ проекту штатного розпису державного органу*
*Графа заповнюється відповідно до кількісного складу посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади яких визначено штатним розписом/ проектом штатного розпису державного органу

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор